Language of document :

Žaloba podaná dne 22. dubna 2008 - Bernard v. Europol

(Věc F-45/08)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marjorie Bernard (Haag, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokátka)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí Europolu týkajícího se hodnocení žalobkyně a implicitního zamítnutí stížnosti ohledně tohoto hodnocení, a jednak uložení Europolu zaplatit náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

zrušit hodnocení ze dne 25. července 2007 a implicitní rozhodnutí o zamítnutí stížnosti M. Bernard ze dne 23. října 2007;

uložit Europolu zaplacení náhrady škody ve výši 7 500 eur;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________