Language of document :

Acțiune introdusă la 22 aprilie 2008 - Bernard/Europol

(Cauza F-45/08)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Marjorie Bernard (Haga, Regatul Ţărilor de Jos) (reprezentant: P. de Casparis, avocate)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziei Europol privid evaluarea reclamantei și anularea respingerii implicite a reclamației acesteia privind această evaluare și, pe de altă parte, obligarea Europol la plata de daune interese.

Concluziile reclamantei

Anularea evaluării din 25 iulie 2007 și a deciziei implicite de respingere a reclamației depuse de doamna Bernard la 23 octombrie 2007;

obligarea Europol la plata de daune interese în valoare de 7 500 euro;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________