Language of document :

Žaloba podaná 22. apríla 2008 - Bernard/Europol

(vec F-45/08)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marjorie Bernard (Haag, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis, avocate)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Europol-u týkajúceho sa hodnotenia žalobkyne a implicitného rozhodnutia o zamietnutí jej sťažnosti vo veci tohto hodnotenia a zaviazanie Europol-u na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotenie z 25. júla 2007 a implicitné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti, ktorú pani Bernard podala 23. októbra 2007,

zaviazať Europol na náhradu škody vo výške 7 500 eur,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

____________