Language of document :

Talan väckt den 30 april 2008 - Willy Buschak mot Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

(Mål F-47/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Willy Buschak (Bonn, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Lévi och C. Ronzi)

Svarande: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om ändring av sökandens av arbetsbeskrivning och förpliktelse för svaranden att utge ersättning för materiell och ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut om ändring av sökandens arbetsbeskrivning som direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor överlämnade till denne den 4 juli 2007,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara beslutet av den 29 eller 30 januari 2008 att avslå sökandens klagomål,

förplikta Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor att utge 50 000 euro som ersättning för skada,

förplikta Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor att ersätta rättegångskostnaderna.

____________