Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. október 30-i végzése - Ortega Serrano kontra Bizottság

(F-48/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság - Nem harmadik személynek minősülő ügyvéd általi felperesi képviselet megengedhetetlensége - Költségmentesség - Beavatkozási kérelem)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spanyolország) (képviselő: A. Ortega Serrano ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Herrmann és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AD/26/05 versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes tartaléklistára való felvételét és új szóbelivizsga-időpont kijelölését megtagadó határozatának megsemmisítése

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant - elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék a felperes által a keresetlevele hiányosságai pótlásának engedélyezése iránt előterjesztett másodlagos kérelmet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

A beavatkozási kérelem tárgyában nem szükséges határozni.

Az európai adatvédelmi biztos maga viseli a beavatkozási kérelemmel összefüggésben felmerült saját költségeit.

A Közszolgálati Törvényszék az F-48/08. AJ. sz., Ortega Serrano kontra Bizottság ügyben előterjesztett költségmentesség iránti kérelmet elutasítja.

____________

1 - HL C 171., 2008.7.5., 52. o.