Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta otsus - Spee versus Europol

(Kohtuasi F-43/08)1

(Avalik teenistus - Europoli personal - Vaba ametikoht - Valikumenetlus)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: David Spee (Rijswijk, Madalmaad) (esindajad: advokaat P. de Casparis, hiljem advokaat I. Blekman)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol) (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, keda abistasid advokaadid B. Wägenbaur ja R. Van der Hout)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Europoli otsus võtta tagasi töökohapakkumine, millele hageja oli esitanud oma kandidatuuri, ja see hiljem avaldada, ning kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja D. Speelt.

____________

1 - ELT C 183, 19.7.2008, lk 33.