Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. září 2008 - Tsarnavas v. Komise

(Věc F-44/08)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 158, 21.6.2008, s. 28.