Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

Tarnautojų teismo (antroji kolegija) NUTARTIS

2010 m. kovo 25 d.

Byla F‑47/08

Willy Buschak

prieš

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą

„Viešoji tarnyba — Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas — Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo W. Buschak prašo, pirma, panaikinti sprendimą, kuriuo pakeistas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas, ir prireikus panaikinti sprendimą atmesti jo skundą, taip pat, antra, priteisti iš Eurofound 50 000 EUR žalai atlyginti.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Ieškinys — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai — Ieškinys — Su prašymu dėl panaikinimo susijęs prašymas atlyginti žalą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

3.      Pareigūnai — Ieškinys — Ieškinys dėl žalos atlyginimo, pareikštas be Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos ikiteisminės procedūros — Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Kad tarnautojas arba buvęs tarnautojas galėtų veiksmingai pareikšti ieškinį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ar 91 straipsnius, jis turi pateisinti asmeninį suinteresuotumą dėl skundžiamo akto panaikinimo. Šį suinteresuotumą reikia vertinti ne apskritai, o atsižvelgiant į ieškovo asmeninę padėtį ieškinio pareiškimo dieną.

Tiek, kiek tarnautojo pareigybės aprašymas iš esmės turi įtakos jo suinteresuotumui tik tol, kol jis atlieka pareigas užimdamas šią darbo vietą, ieškinys dėl sprendimo, kuriuo pakeičiamas šis aprašymas, panaikinimo, pareikštas tarnautojo baigus vykdyti pareigas užimant šią darbo vietą, yra nepriimtinas, nebent ieškovas įrodo ypatingą aplinkybę, pateisinančią asmeninį ir galiojantį suinteresuotumą pareikšti ieškinį šiuo tikslu.

(žr. 25 ir 27 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1998 m. lapkričio 30 d. Sprendimo N prieš Komisiją, T‑97/94, Rink. VT p. I‑A‑621 ir II‑1879, 23 ir 26 punktai; 2006 m. vasario 21 d. Sprendimo V prieš Komisiją, T‑200/03 ir T‑313/03, Rink. VT p. I‑A‑2‑15 ir II‑A‑2‑57, 181 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gegužės 15 d. Nutarties Schmit prieš Komisiją, F‑3/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑9 ir II‑A‑1‑33, 41 ir 42 punktai; 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo Combescot prieš Komisiją, F‑114/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑115 ir II‑A‑1‑435, 44 ir 46 punktai; 2008 m. spalio 25 d. Sprendimo Strack prieš Komisiją, F‑44/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑303 ir II‑A‑1‑1609, 74 punktas.

2.      Pareigūnų ieškiniuose nurodyti reikalavimai atlyginti žalą atmestini, kai jie glaudžiai susiję su reikalavimais dėl panaikinimo, jeigu pastarieji buvo atmesti kaip nepriimtini arba kaip nepagrįsti.

(žr. 33 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. liepos 16 d. Sprendimo Della Pietra prieš Komisiją, T‑1/91, Rink. p. II‑2145, 34 punktas; 2004 m. birželio 10 d. Sprendimo Liakoura prieš Tarybą, T‑330/03, Rink. VT p. I‑A‑191 ir II‑859, 69 punktas; 2006 m. gegužės 16 d. Sprendimo Magone prieš Komisiją, T‑73/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑107 ir II‑A‑2‑485, 103 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. liepos 13 d. Nutarties E prieš Komisiją, F‑5/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑93 ir II‑A‑1‑337, 57 punktas; 2009 m. kovo 12 d. Sprendimo Arpaillange ir kt. prieš Komisiją, F‑104/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑51 ir II‑A‑1‑273, 137 punktas.

3.      Kai nurodyta žala kyla ne dėl akto, kurį siekiama panaikinti, bet dėl daugybės administracijos tariamai padarytų nusižengimų ir neveikimo, ikiteisminė procedūra turi būti privalomai inicijuojama pateikiant Paskyrimų tarnybai prašymą atlyginti šią žalą.

(žr. 39 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1993 m. liepos 15 d. Sprendimo Camara Alloisio ir kt. prieš Komisiją, T‑17/90, T‑28/91 ir T‑17/92, Rink. p. II‑841, 47 punktas; 2005 m. gegužės 11 d. Sprendimo de Stefano prieš Komisiją, T‑25/03, Rink. VT p. I‑A‑125 ir II‑573, 78 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Nutarties Schmit prieš Komisiją 48 punktas.