Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 25. marca 2010


Zadeva F‑47/08


Willy Buschak

proti

Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

„Javni uslužbenci – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – Opis delovnega mesta namestnika direktorja – Ničnostna tožba – Odškodninska tožba – Pravni interes – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero W. Buschak predlaga, po eni strani, razglasitev ničnosti odločbe, s katero se spremeni opis delovnega mesta namestnika direktorja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), in po potrebi razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba, in, po drugi strani, naložitev fundaciji Eurofound, naj plača odškodnino v znesku 50.000 EUR.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeči stranki se naložijo vsi stroški.


Povzetek


1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Pravni interes

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Odškodninski zahtevek, povezan s predlogom za razglasitev ničnosti

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

3.      Uradniki – Pravno sredstvo – Odškodninska tožba, vložena brez predhodnega postopka v skladu s Kadrovskimi predpisi – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)


1.      Da bi lahko uslužbenec ali nekdanji uslužbenec veljavno vložil tožbo v skladu s členoma 90 ali 91 Kadrovskih predpisov, mora dokazati, da ima osebni interes za razveljavitev izpodbijanega akta. Poleg tega se navedeni interes ne sme presojati na abstraktni podlagi, temveč glede na položaj tožeče stranke ob vložitvi tožbe.

Ker opis delovnega mesta uslužbenca načeloma vpliva na interes tega uslužbenca samo med opravljanjem njegovih nalog na tem delovnem mestu, ničnostna tožba zoper odločbo o spremembi navedenega opisa, ki jo uslužbenec vloži po končanem opravljanju nalog, ni dopustna, razen če tožeča stranka dokaže obstoj posebne okoliščine, s katero bi bilo mogoče upravičiti osebni in dejanski pravni interes za to.

(Glej točki 25 in 27.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 30. november 1998, N proti Komisiji, T‑97/94, RecFP, str. I‑A‑621 in II‑1879, točki 23 in 26; 21. februar 2006, V proti Komisiji, T‑200/03 in T‑313/03, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑15 in II‑A‑2‑57, točka 181;

Sodišče za uslužbence: 15. maj 2006, Schmit proti Komisiji, F‑3/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑9 in II‑A‑1‑33, točki 41 in 42; 19. oktober 2006, Combescot proti Komisiji, F‑114/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑115 in II‑A‑1‑435, točki 44 in 46; 25. september 2008, Strack proti Komisiji, F‑44/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑303 in II‑A‑1‑1609, točka 74.


2.      V tožbah uradnikov je treba odškodninske zahtevke zavrniti, če so tesno povezani s predlogi za razglasitev ničnosti, ki so bili ali zavrženi kot nedopustni ali zavrnjeni kot neutemeljeni.

(Glej točko 33.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 16. julij 1992, Della Pietra proti Komisiji, T‑1/91, Recueil, str. II‑2145, točka 34; 10. junij 2004, Liakoura proti Svetu, T‑330/03, ZOdl. JU, str. I‑A‑191 in II‑859, točka 69; 16. maj 2006, Magone proti Komisiji, T‑73/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑107 in II‑A‑2‑485, točka 103;

Sodišče za uslužbence: 13. julij 2006, E proti Komisiji, F‑5/06, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑93 in II‑A‑1‑337, točka 57; 12. marec 2009, Arpaillange in drugi proti Komisiji, F‑104/06, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑57 in II‑A‑1‑273, točka 137.

3.      Kadar zatrjevana škoda ne izhaja iz akta, za katerega se predlaga razglasitev ničnosti, temveč iz več napak in opustitev, ki naj bi jih storila uprava, se mora predhodni postopek nujno začeti s predlogom, naj organ, pristojen za imenovanja, povrne navedeno škodo.

(Glej točko 39.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 15. julij 1993, Camara Alloisio in drugi proti Komisiji, T‑17/90, T‑28/91 in T‑17/92, Recueil, str. II‑841, točka 47; 11. maj 2005, de Stefano proti Komisiji, T‑25/03, ZOdl. JU, str. I‑A‑125 in II‑573, točka 78;

Sodišče za uslužbence: zgoraj navedena zadeva Schmit proti Komisiji, točka 48.