Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 25. marca 2010 - Buschak proti FEACVT

(Zadeva F-47/08)1

(Javni uslužbenci - Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer - Opis delovnega mesta namestnika direktorja - Ničnostna tožba - Odškodninska tožba - Pravni interes - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Willy Buschak (Bonn, Nemčija) (zastopnika: sprva L. Levi in C. Ronzi, odvetnika, nato L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (zastopnik: C. Callanan, solicitor)

Predmet

Javni uslužbenci - Razglasitev ničnosti odločbe, s katero se spreminja opis delovnega mesta tožeče stranke in naložitev plačila premoženjske in nepremoženjske škode, nastale tožeči stranki, toženi stranki.

Izrek

1)    Tožba se zavrne kot očitno nedopustna.

2)    W. Buschak nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 171, 5.7.2008, str. 52.