Language of document :

Žaloba podaná dne 24. dubna 2015 – Dôvera zdravotná poistʼovňa v. Komise

(Věc T-216/15)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dôvera zdravotná poistʼovňa, a.s. (Bratislava, Slovensko) (zástupci: O. Brouwer a A. Pliego Selie, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2015/248 ze dne 15. října 2014 o opatřeních SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), která Slovenská republika zavedla ve prospěch společností Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) [oznámeno pod číslem C(2014) 7277] (Úř. věst. L 41, s. 25);

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.První žalobní důvod vycházející z nesprávného uplatnění čl. 107 odst. 1 SFEUKomise se dopustila nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně použila pojem podniku ve specifickém kontextu čl. 107 odst. 1 SFEU.Druhý žalobní důvod vycházející z nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení skutkového stavuKomise se stanovením a uplatněním kritérií ke stanovení hospodářské povahy pojistného schématu dopustila nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu tím, že konstatovala, že SZP/VZP není podnikem, a neposkytla dostatečné odůvodnění.

____________