Language of document :

Kanne 24.4.2015 – Dôvera zdravotná poistʼovňa v. komissio

(Asia T-216/15)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Dôvera zdravotná poistʼovňa, s.a. (Bratislava, Slovakia) (edustajat: asianajajat O. Brouwer ja A. Pliego Selie)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 15.10.2014 annetun komission päätöksen (EU) 2015/248 toimenpiteistä SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), jotka Slovakia on toteuttanut yritysten Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) ja Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) hyväksi (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7277) (EUVL 2015, L 41, s. 25)

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan virheelliseen soveltamiseen.Komissio on tehnyt oikeudellisen virheen soveltaessaan virheellisesti yrityksen käsitettä SEUT 107 artiklan 1 kohdan mukaisessa erityisessä asiayhteydessä.Toinen kanneperuste, joka perustuu oikeudellisiin virheisiin ja ilmeisiin arviointivirheisiinKomissio on asettaessaan ja soveltaessaan vakuutusjärjestelmän taloudellisen luonteen määrittelyperusteita tehnyt oikeudellisia virheitä ja ilmeisiä arviointivirheitä

katsoessaan, ettei SZP/VZP täytä yritykselle asetettavia vaatimuksia, ja laiminlyödessään riitt

ävien perustelujen esittämisen.

____________