Language of document :

Tožba, vložena 24. aprila 2015 – Dôvera zdravotná poistʼovňa/Komisija

(Zadeva T-216/15)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Dôvera zdravotná poistʼovňa, s.a. (Bratislava, Slovaška) (zastopnika: O. Brouwer in A. Pliego Selie, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

odločbo Komisije (EU) 2015/248 z dne 15. oktobra 2014 o ukrepih SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) Slovaške republike za Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) in Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 7277) (UL 2015 L 41, str. 25), razglasi za nično;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.Prvi tožbeni razlog: nepravilna uporaba člena 107(1) PDEUKomisija ni pravilno uporabila prava s tem, da je napačno uporabila pojem podjetja v posebnem kontekstu člena 107(1) PDEU.Drugi tožbeni razlog: napačna uporaba prava in očitne napake pri presoji Komisija je pri postavitvi in uporabi meril za določitev ekonomske narave zavarovalne sheme napačno uporabila pravo in storila očitno napako pri presoji s tem, da je ugotovila, da SZP/VZP ni mogoče opredeliti za podjetje in ni podala ustrezne obrazložitve.

____________