Language of document :

A Törvényszék 2018. február 5-i ítélete – Dôvera zdravotná poistʼovňa kontra Bizottság

(T-216/15. sz. ügy)1

(„Állami támogatások – Egészségbiztosítási szervezetek – Tőkeemelés, tartozások visszafizetése, szubvenciók és kockázatkiegyenlítési rendszer – Állami támogatás hiányát megállapító határozat – Az állami támogatás fogalma – A vállalkozás és a gazdasági tevékenység fogalma – A szolidaritás elve – Állami ellenőrzés – Gazdasági jellegű tevékenység – A minőség vonatkozásában folytatott verseny – Profitorientált gazdasági szereplők jelenléte – Nyereségre törekvés, annak felhasználása és elosztása – Téves jogalkalmazás – Mérlegelési hiba”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Dôvera zdravotná poistʼovňa, a.s. (Pozsony, Szlovákia) (képviselők: O. Brouwer és A. Pliego Selie ügyvédek)

Alperes : Európai Bizottság (képviselők: P.-J. Loewenthal és L. Armati meghatalmazottak)

A felperes támogató beavatkozó: Union zdravotná poist’ovňa, a.s. (Pozsony) (képviselők: kezdetben E. Pijnacker Hordijk és A. ter Haar ügyvédek, később A. ter Haar ügyvéd)

Az alperes támogató beavatkozó: Szlovák Köztársaság (képviselő: B. Ricziová meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A Szlovák Köztársaság által a Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) és a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) javára végrehajtott SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) számú intézkedésekről szóló, 2014. október 15-i (EU) 2015/248 bizottsági határozat (HL 2015. L 41., 25. o.) megsemmisítése iránti, az EUMSZ 263. cikkre alapított kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a Szlovák Köztársaság által a Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) és a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) javára végrehajtott SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) számú intézkedésekről szóló, 2014. október 15-i (EU) 2015/248 bizottsági határozatot megsemmisíti.

 Az Európai Bizottság a saját költségein kívül köteles viselni a Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s és az Union zdravotná poist’ovňa a.s. részéről felmerült költségeket is.

A Szlovák Köztársaság maga viseli saját költségeit.

____________

1     HL C 262., 2015.8.10.