Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 – Dôvera zdravotná poisťovňa/Komisia

(vec T-216/15)1

(„Štátna pomoc – Poskytovatelia zdravotného poistenia – Zvýšenie základného imania, splatenie dlhov, dotácie a systém vyrovnávania rizík – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia pomoci – Pojem štátna pomoc – Pojem podnik a hospodárska činnosť – Zásada solidarity – Štátna kontrola – Činnosť hospodárskej povahy – Hospodárska súťaž v kvalite – Prítomnosť prevádzkovateľov, ktorý sledujú cieľ zisku – Dosahovanie, používanie a rozdeľovanie zisku – Nesprávne právne posúdenie – Nesprávne posúdenie“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (Bratislava, Slovensko) (v zastúpení: O. Brouwer a A. Pliego Selie, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P.-J. Loewenthal a L. Armati, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Union zdravotná poisťovňa, a.s. (Bratislava) (v zastúpení: pôvodne E. Pijnacker Hordijk a A. ter Haar, neskôr A. ter Haar, advokáti)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/248 z 15. októbra 2014 o opatreniach SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), ktoré poskytla Slovenská republika v prospech Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s., (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., (VšZP) (Ú. v. EÚ L 41, 2015, s. 25)

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/248 z 15. októbra 2014 o opatreniach SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), ktoré poskytla Slovenská republika v prospech Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s., (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., (VšZP) sa zrušuje.

2.    Európska komisia znáša okrem svojich vlastných trov konania tiež trovy konania, ktoré vynaložila Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa a.s..

3.    Slovenská republika znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 262, 10.8.2015.