Language of document : ECLI:EU:T:2018:64

Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 5. února 2018 – Dôvera zdravotná poisťovňa v. Komise

(Věc T216/15)

„Státní podpory – Zdravotní pojišťovny – Zvýšení základního kapitálu, splacení dluhů, dotace a systém vyrovnávání rizik – Rozhodnutí konstatující neexistenci státní podpory – Pojem státní podpora – Pojmy podnik a hospodářská činnost – Zásada solidarity – Státní kontrola – Činnost hospodářské povahy – Hospodářská soutěž v oblasti kvality – Existence subjektů usilujících o dosažení zisku – Dosahování, využívání a rozdělování zisku – Právní omyl – Nesprávné posouzení“

1.      Podpory poskytované státy – Pojem – Právní charakter – Výklad na základě objektivních skutečností – Soudní přezkum – Rozsah

(Článek 107 odst. 1 SFEU)

(viz bod 40)

2.      Podpory poskytované státy – Pojem – Opatření, jimiž se poskytuje finanční výhoda veřejným zdravotním pojišťovnám – Zahrnutí – Podmínka – Hospodářská povaha činnosti zdravotního pojištění – Kritéria pro posouzení – Možnost zdravotních pojišťoven dosahovat, využívat a přerozdělovat část svého zisku – Existence určité hospodářské soutěže, pokud jde o kvalitu a rozšíření nabídky – Přítomnost hospodářských subjektů sledujících cíl dosahování zisku

(Článek 107 odst. 1 SFEU)

(viz body 45–71)

Předmět

Žaloba na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Komise (EU) 2015/248 ze dne 15. října 2014 o opatřeních SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), která Slovenská republika zavedla ve prospěch společností Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (dále jen „VšZP“) (Úř. věst. 2015, L 41, s. 25).

Výrok

1)

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/248 ze dne 15. října 2014 o opatřeních SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), která Slovenská republika zavedla ve prospěch společností Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP), se zrušuje.

2)

Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společnostmi Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. a Union zdravotná poist’ovňa a.s.

3)

Slovenská republika ponese vlastní náklady řízení.