Language of document : ECLI:EU:T:2018:64

2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimas
Dôvera zdravotná poist'ovňa / Komisija

(Byla T216/15)

„Valstybės pagalba – Sveikatos draudimo įstaigos – Kapitalo didinimas, skolų grąžinimas, subsidijos ir rizikos suvienodinimo schema – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės pagalbos nebuvimas – Sąvoka „valstybės pagalba“ – Sąvokos „įmonė“ ir „ekonominė veikla“ – Solidarumo principas – Valstybės kontrolė – Ekonominio pobūdžio veikla – Konkurencija dėl kokybės – Pelno siekiančių subjektų buvimas – Pelno siekimas, naudojimas ir paskirstymas – Teisės klaida – Vertinimo klaida“

1.      Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Teisinis pobūdis – Aiškinimas remiantis objektyviais kriterijais – Teisminė kontrolė – Apimtis

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

(žr. 40 punktą)

2.      Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Priemonės, kuriomis siekiama suteikti finansinės naudos valstybinėms sveikatos draudimo įstaigoms – Įtraukimas – Sąlyga – Ekonominis sveikatos draudimo veiklos pobūdis – Vertinimo kriterijai – Sveikatos draudimo bendrovių galimybė realizuoti, panaudoti ir paskirstyti savo pelną – Tam tikros konkurencijos dėl kokybės ir dėl pasiūlos apimties egzistavimas – Pelno siekiančių subjektų buvimas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

(žr. 45–71 punktus)

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti 2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimą (ES) 2015/248 dėl priemonių SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), kurias Slovakijos Respublika įgyvendino dėl Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) ir Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) (OL L 41, 2015, p. 25).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimą (ES) 2015/248 dėl priemonių SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), kurias Slovakijos Respublika įgyvendino dėl Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) ir Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP).

2.

Europos Komisija padengia savo, Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s ir Union zdravotná poist’ovňa a.s patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Slovakijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.