Language of document :

A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2021. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SS, HYA, IA, DD, ZI szemben indított büntetőeljárás

(C-349/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alapeljárás felei

SS, HYA, IA, DD, ZI

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a 2002/58 irányelv1 5. cikkének (1) bekezdésével és (11) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 15. cikkének (1) bekezdésével a nemzeti bíróságok azon büntetőeljárási gyakorlata, amely szerint a bíróság a gyanúsítottak telefonbeszélgetésének lehallgatását, rögzítését és tárolását előre megfogalmazott, általános sablonszöveggel engedélyezi, amely egyéniesítés nélkül kizárólag azt állapítja meg, hogy a törvényi rendelkezéseket betartották?

Amennyiben nem: Ellentétes-e az uniós joggal a nemzeti törvény olyan értelmezése, hogy az ilyen engedély alapján szerzett információkat felhasználják a vád bizonyítására?

____________

1 Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról [helyesen: a személyes adatok kezeléséről] és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2002. L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.; helyesbítések: HL 2009. L 50., 52. o.; HL 2013. L 241., 9. o.).