Language of document :

2021 m. birželio 4 d. Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš HYA ir kt.

(Byla C-349/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

HYA ir kt.

Prejudiciniai klausimai

Ar baudžiamajame procese nacionalinių teismų taikoma praktika, pagal kurią teismas klausyti ir įrašyti įtariamųjų telefoninius pokalbius bei saugoti jų įrašus leidžia iš anksto parengtu bendro pobūdžio šabloniniu tekstu, kuriame visiškai neindividualizuojant tik tvirtinama, kad buvo laikomasi teisės aktų nuostatų, suderinama su Direktyvos 2002/581

15 straipsnio 1 dalimi, siejama su 5 straipsnio 1 dalimi ir 11 konstatuojamąja dalimi?

Atsakius neigiamai: ar Sąjungos teisei prieštarauja toks nacionalinės teisės aktų aiškinimas, kad gavus tokį leidimu surinkta informacija naudojama kaltinimui įrodyti?

____________

1     2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514).