Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 4. júna 2021 – trestné konanie proti HYA a i.

(vec C-349/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník (ci) trestného konania pred vnútroštátnym súdom

HYA a i.

Prejudiciálna otázka

Je v súlade s článkom 15 ods. 1 v spojení s článkom 5 ods. 1 a odôvodnením 11 smernice 2002/581 taká prax vnútroštátnych súdov v trestnom konaní, na základe ktorej súd povolí odpočúvanie, zaznamenávanie a uchovávanie telefonických rozhovorov podozrivých osôb prostredníctvom vopred pripraveného všeobecného vzorového textu, v ktorom sa bez akejkoľvek individualizácie konštatuje len dodržanie zákonných ustanovení?

V prípade zápornej odpovede: Je v rozpore s právom Únie, ak sa vnútroštátny zákon vykladá v tom zmysle, že informácie získané na základe takéhoto povolenia sa použijú ako dôkaz o spáchaní skutku uvedeného v obžalobe?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 2002, s. 37; Mim. vyd. 013/029, s. 514).