Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) την 1η Δεκεμβρίου 2020 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht κατά TB

(Υπόθεση C-646/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Αναιρεσίβλητη: TB

Λοιποί μετέχοντες στη διαδικασία: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Προδικαστικά ερωτήματα

Προς ερμηνεία των άρθρων 1, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, 2, περίπτωση 4, 21, παράγραφος 1, και 46 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) 1347/20001 υποβάλλονται τα εξής ερωτήματα:

Αποτελεί η λύση του γάμου επί τη βάσει του άρθρου 12 του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος (Decreto Legge) 132 της 12ης Σεπτεμβρίου 2014 (DL 132/2014) απόφαση περί διαζυγίου υπό την έννοια του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: πρέπει η λύση του γάμου επί τη βάσει του άρθρου 12 του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος (Decreto Legge) 132 της 12ης Σεπτεμβρίου 2014 (DL 132/2014) να αντιμετωπισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα για τα δημόσια έγγραφα και τις συμφωνίες;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα) (ΕΕ 2003, L 338, σ. 1).