Language of document :

A Cour de Cassation (Franciaország) által 2020. december 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – V A, Z A kontra TP

(C-645/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de Cassation

Az alapeljárás felei

Felperesek: V A, Z A

Alperes: TP

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 10. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy amennyiben az örökhagyó szokásos tartózkodási helye az elhalálozásának időpontjában nem valamely tagállamban található, azonban az örökhagyó szokásos tartózkodási helyétől eltérő valamely tagállam bírósága megállapítja, hogy az örökhagyó ezen állam állampolgára volt és ott vagyontárgyakkal rendelkezett, köteles-e hivatalból figyelembe venni az e cikk által előírt kiegészítő joghatóságát?

____________

1 HL 2012. L 201., 107. o.