Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 26. novembrī iesniedza Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polija) – W.J./L.J. un J.J., ko pārstāv likumiskā pārstāve A.P.

(Lieta C-644/20)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Pamatlietas puses

Prasītājs: W.J.

Atbildētāji: L.J. un J.J., ko pārstāv likumiskā pārstāve A.P.

Prejudiciālais jautājums

Vai Hāgas 2007. gada 23. novembra Protokola par uzturēšanas saistībām piemērojamiem tiesību aktiem, kas Eiropas Kopienas vārdā tika apstiprināts ar Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/941/EK 1 , 3. panta 1. un 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka kreditors, kurš ir bērns, var iegūt jaunu pastāvīgo dzīvesvietu tajā valstī, kurā viņš tika nelikumīgi aizturēts, ja tiesa ir izdevusi rīkojumu par kreditora atpakaļatdošanu uz valsti, kurā viņam bija pastāvīgā dzīvesvieta tieši pirms nelikumīgās aizturēšanas?

____________

1 OV 2009, L 331, 17. lpp.