Language of document : ECLI:EU:F:2010:112

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (τρίτο τμήμα)

της 29ης Σεπτεμβρίου 2010

Υπόθεση F-41/08

Stephanie Honnefelder

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός — Μη εγγραφή στον πίνακα επιτυχόντων — Διεξαγωγή της προφορικής εξετάσεως — Σταθερή σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η S. Honnefelder ζητεί, κυρίως, την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2007, περί μη εγγραφής της προσφεύγουσας στον πίνακα επιτυχόντων του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/26/05, καθώς και της αποφάσεως που απέρριψε την ένστασή της της 14ης Δεκεμβρίου 2007.

Απόφαση: Η απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2007, περί μη εγγραφής της προσφεύγουσας στον πίνακα επιτυχόντων του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/26/05 ακυρώνεται. Η Επιτροπή καταδικάζεται στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Εξεταστική επιτροπή — Σύνθεση

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα III, άρθρο 3)

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τις προφορικές εξετάσεις ενός διαγωνισμού ικανοποιούσε τις δύο βασικές απαιτήσεις της αντικειμενικότητας και της ισότητας κατά τη βαθμολόγηση των υποψηφίων, επιβάλλεται να εξετάζεται σφαιρικά η διοργάνωση των προφορικών εξετάσεων στο πλαίσιο των ιδιαίτερων περιστάσεων της συγκεκριμένης περιπτώσεως, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στις εξετάσεις, οι μεταβολές στη σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής, με ιδιαίτερη έμφαση στις αντίστοιχες παρουσίες του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής και, ενδεχομένως, του αναπληρωτή του, και τα μέτρα συντονισμού που ελήφθησαν για την εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των κριτηρίων βαθμολογήσεως.

Οι απουσίες του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής γενικού διαγωνισμού με πολλούς συμμετέχοντες, αν ληφθούν υπόψη μεμονωμένα, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ακύρωση αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής όταν είναι αριθμητικώς περιορισμένες και όταν, κατά τις απουσίες αυτές, προήδρευε της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο οποίος είχε παραστεί μαζί με τον πρόεδρο στη μεγάλη πλειονότητα των εξετάσεων, διασφαλίζοντας, έτσι, μια συνέχεια στην προεδρία της εξεταστικής επιτροπής. Οι απουσίες αυτές του προέδρου πρέπει να εκτιμώνται σε σχέση με τους λοιπούς παράγοντες βάσει των οποίων διαπιστώνεται αν η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής ήταν αρκούντως σταθερή.

Ανεξάρτητα από την παρουσία του προέδρου στις δοκιμασίες, είναι αναγκαία η σημαντική παρουσία επαρκούς αριθμού εξεταστών προκειμένου να διασφαλίζονται η συνέπεια της βαθμολογήσεως και η συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων. Εντούτοις, λαμβανομένων υπόψη των δυσχερειών που συνδέονται με τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού με πολλούς συμμετέχοντες, προκειμένου να υφίσταται εντός της εξεταστικής επιτροπής ένας πυρήνας εξεταστών ικανός να διασφαλίζει αρκούντως σταθερή σύνθεση, δεν είναι αναγκαίο τα μέλη του πυρήνα αυτού να ήταν παρόντα σε όλες τις δοκιμασίες. Συναφώς, ένα αναπληρωματικό μέλος της εξεταστικής επιτροπής ενός διαγωνισμού μπορεί να αντικαταστήσει τακτικό μέλος σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου. Ωστόσο, όταν η συχνότητα της παρουσίας των τακτικών μελών είναι ιδιαιτέρως χαμηλή, η απουσία αυτή χρήζει δικαιολογήσεως.

Σε περίπτωση που ο πυρήνας των εξεταστών που παρίσταται στις εξετάσεις περιορίζεται στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής και τον αναπληρωτή του, αν τα λοιπά μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν ήταν παρόντα σε επαρκή αριθμό δοκιμασιών και η εξεταστική επιτροπή δεν έχει παραστεί με την ίδια ακριβώς σύνθεση σε μεγάλο αριθμό προφορικών δοκιμασιών, η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού δεν εμφανίζει βαθμό σταθερότητας ικανό να διασφαλίσει τον σεβασμό των αρχών της αντικειμενικής βαθμολογήσεως και της ίσης μεταχειρίσεως, γεγονός που συνιστά, λαμβανομένης υπόψη της σπουδαιότητας των αρχών αυτών, παράβαση ουσιώδους τύπου. Σε μια τέτοια περίπτωση ασταθούς συνθέσεως της εξεταστικής επιτροπής, το ότι, αφενός, ο αναπληρωτής πρόεδρος παρίσταται μαζί με τον πρόεδρο στο πρώτο μέρος των εξετάσεων, προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων αξιολογήσεως, και, αφετέρου, η εξεταστική επιτροπή έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων τον τρόπο αξιολογήσεως δεν μπορούν να θεωρηθούν ως περιστάσεις που διασφαλίζουν τη συνέπεια της βαθμολογήσεως.

(βλ. σκέψεις 39, 47, 48, 51, 58 και 59)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 12 Μαρτίου 2008, T‑100/04, Giannini κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2008, σ. I‑A‑2‑9 και II‑A‑2‑37, σκέψεις 205, 209 έως 212 και 215

ΔΔΔΕΕ: 13 Δεκεμβρίου 2006, F‑22/05, Νεοφύτου κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. I‑A‑1‑159 και II‑A‑1‑617, σκέψεις 44 και 56