Language of document :

Žaloba podaná 18. marca 2008 - Carvalhal Garcia/Rada

(vec F-40/08)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Daniela Paula Carvalhal Garcia (Sines, Portugalsko) (v zastúpení: F. Antas da Cunha, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Rady, ktorým odmietla priznať príspevok na vzdelanie dcéry žalobkyne

Návrhy žalobkyne

zrušiť konečné rozhodnutie riaditeľstva personálneho oddelenia Rady Európskej únie zo 16. novembra 2007 a zaviazať Radu nahradiť ho rozhodnutím o priznaní príspevku na vzdelanie dcéry žalobkyne pre školský rok 2006/2007.

____________