Language of document :

Žaloba podaná dne 31. března 2008 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-42/08)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 8. března 2007, ať vzniklo jakýmkoli způsobem;

v nezbytném rozsahu zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 10. září 2007, ať vzniklo jakýmkoli způsobem;

v nezbytném rozsahu zrušit přípis ze dne 9. ledna 2008;

určit, že Delegace Evropské komise v Angole dne 18. března 2002 zaslala přípis z téhož dne adresovaný žalobci prostřednictvím telefaxu zaslaného na telefonní stanici s telefonním a telefaxovým číslem +39.0833.54xxxx, a určit a prohlásit protiprávnost takové skutečnosti;

uložit žalované, aby žalobci poskytla jako náhradu škody, která tomuto žalobci v důsledku škodné události vznikla a vznikne, částku ve výši 100 000 eur, či částku vyšší či nižší, ohledně které bude mít Soud za to, že je spravedlivá, navýšenou o úroky ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací, které začnou běžet od data žádosti ze dne 8. března 2007 až do zaplacení;

uložit žalované, aby žalobci uhradila všechny náklady v souvislosti s uplatněním nároku a odměnou zástupce v rámci řízení, včetně nákladů souvisejících se znaleckým posudkem, který bude případně vypracován za účelem určení existence podmínek pro to, aby byla žalované uložena povinnost uhradit žalobci výše uvedené částky, jakož i obecněji uvedla všechny relevantní skutečnosti za účelem vydání rozsudku v této věci.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Určení skutečnosti, že Delegace Evropské komise v Angole dne 18. března 2002 zaslala přípis z téhož dne adresovaný žalobci prostřednictvím telefaxu na telefonní stanici, kterou žalobce nekontroloval ani ji neměl k dispozici, určení protiprávnosti takové skutečnosti a uložení povinnosti žalované, aby zaplatila náhradu škody ve výši 100 000 eur

____________