Language of document :

Sag anlagt den 8. april 2008 - Tsarnavas mod Kommissionen

(Sag F-44/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vassilios Tsarnavas (Glyfada, Grækenland) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på sagsøgerens anmodning om en godtgørelse på 6 800 EUR for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, han har lidt som følge af de uregelmæssigheder eller tjenstlige fejl, som Kommissionen har begået i forfremmelsesårene 1998 og 1999 og en påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale dette beløb.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 14. august 2007 om afslag på sagsøgerens anmodning om en godtgørelse på 6 800 EUR for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, han har lidt som følge af de uregelmæssigheder eller tjenstlige fejl, som Kommissionen har begået i forfremmelsesårene 1998 og 1999.

Om fornødent annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om afslag på sagsøgerens klage af 14. november 2007.

Kommissionen tilpligtes at betale en godtgørelse på 6 800 EUR for den økonomisk og ikke-økonomisk skade, som sagsøgeren har lidt som følge af gentagne uregelmæssigheder eller tjenstlige fejl begået af Kommissionen i forbindelse med forfremmelsesårene 1998 og 1999, efter dommen af 19. marts 2003, forenede sager T-188/01 og T-189/01.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________