Language of document :

Kanne 8.4.2008 - Tsarnavas v. komissio

(Asia F-44/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vassilios Tsarnavas (Glyfada, Kreikka) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylätään kantajan vaatimus, joka koskee enintään 6 800 euron korvausta aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, joka on aiheutunut komission ylennyskierroksilla 1998 ja 1999 tekemistä sääntöjenvastaisuuksista tai virkavirheistä, ja komission velvoittaminen maksamaan tämä summa.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 14.8.2007 tekemä päätös, jolla hylätään kantajan vaatimus, joka koskee enintään 6 800 euron korvausta aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, joka on aiheutunut komission ylennyskierroksilla 1998 ja 1999 toistuvasti tekemistä sääntöjenvastaisuuksista tai virkavirheistä, on kumottava;

komission implisiittinen päätös, jolla hylätään kantajan 14.11.2007 tekemä valitus, on tarvittaessa kumottava;

yhdistetyissä asioissa T-188/01 ja T-189/01 19.3.2003 annetun tuomion johdosta vastaaja on velvoitettava maksamaan enintään 6 800 euron summa aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, joka on aiheutunut komission ylennyskierroksilla 1998 ja 1999 toistuvasti tekemistä sääntöjenvastaisuuksista tai virkavirheistä;

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________