Language of document :

Beroep ingesteld op 22 april 2008 - Bernard / Europol

(Zaak F-45/08)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Marjorie Bernard ('s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordiger: P. de Casparis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van Europol betreffende verzoeksters beoordeling en stilzwijgende afwijzing van haar klacht over die beoordeling en, anderzijds, veroordeling van Europol tot betaling van schadevergoeding

Conclusies

nietigverklaring van de beoordeling van 25 juli 2007 en van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van de klacht die Bernard op 23 oktober 2007 heeft ingediend;

veroordeling van Europol tot betaling van een schadevergoeding van 7 500 EUR;

verwijzing van Europol in de kosten.

____________