Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 18 juni 2009 - Spee / Europol

(Zaak F-43/08)1

(Openbare dienst - Personeel van Europol - Vacature - Selectieprocedure)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: David Spee (Rijswijk, Nederland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. de Casparis, advocaat, vervolgens I. Blekman, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol) (vertegenwoordigers: D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur en R. Van der Hout, advocaten)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van Europol om de vacature naar aanleiding waarvan verzoeker had gesolliciteerd in te trekken en op een later tijdstip opnieuw open te stellen alsmede vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Spee wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 183 van 19.7.2008, blz. 33.