Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. júna 2009 - Spee/Europol

(vec F-43/08)1

(Verejná služba - Zamestnanci Europolu - Voľné pracovné miesto - Výberové konanie)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: David Spee (Rijswijk, Holandsko) (v zastúpení: pôvodne P. de Casparis, advokát, neskôr I. Blekman, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol) (v zastúpení: D. Neumann a D. El Khoury, za právnej pomoci B. Wägenbaur a R. Van der Hout, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Europolu o zrušení ponuky pracovného miesta, na ktorú žalobca podal svoju kandidatúru a znova ju zverejniť, ako aj návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Spee je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 183, 19.7.2008, s. 33.