Language of document :

Personaldomstolens dom av den 18 juni 2009 - Spee motEuropol

(Mål F-43/08)(1)

(Personalmål - Europols personal - Ledig tjänst - Urvalsförfarande)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: David Spee (Rijswijk, Nederländerna) (ombud: inledningsvis av advokaten P. de Casparis, därefter av advokaten I. Blekman)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol) (ombud:D. Neumann och D. El Khoury, biträdda av advokaterna B. Wägenbaur och R. Van der Hout)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europols beslut att dels återkalla det anställningserbjudande med anledning av vilket sökanden lämnat in sin ansökan, dels senare publicera anställningserbjudandet på nytt, liksom en talan om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Davis Spee ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 183 av den 19.7.2008, s. 33