Language of document :

Civildienesta tiesas 2008. gada 4. septembra rīkojums - Tsarnavas/Komisija

(lieta F-44/08) 1

Tiesvedības valoda - franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 158, 21.06.2008., 28. lpp.