Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. septembra 2008 - Tsarnavas proti Komisiji

(Zadeva F-44/08)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 158, 21.6.2008, str. 28.