Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 29. septembri 2010. aasta otsus - Honnefelder versus komisjon

(kohtuasi F-41/08)1

(Avalik teenistus - Avalik konkurss - Reservnimekirja kandmata jätmine - Suulise katse käik - Konkursikomisjoni stabiilsus)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Stephanie Honnefelder (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Bode)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: Berardis-Kayser ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega hageja jäeti konkursi AD 26/05 reservnimekirja kandmata, kuna tema suulise katse tulemus ei olnud selleks piisav.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 10. mai 2007. aasta otsus, millega jäeti S. Honnefelder konkursi AD 26/05 reservnimekirja kandmata.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 128, 24.5.2008, lk 38.