Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. června 2011 - Mora Carrasco a další v. Parlament

(Věc F-128/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Převedení mezi orgány v průběhu povyšovacího řízení, v němž by byl úředník v původním orgánu povýšen - Orgán příslušný k rozhodnutí o povýšení převáděného úředníka"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Aurora Mora Carrasco a další (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: O. Caisou-Rousseau a J. F. de Wachter, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce v povyšovacím řízení 2009.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených žalobci.

____________

1 - Úř. věst. C 63, 26.2.2011, s. 35.