Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 iunie 2011 - Mora Carrasco și alții/Parlamentul European

(Cauza F-128/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Transfer interinstituțional în cursul exercițiului de promovare în care funcționarul ar fi fost promovat în instituția sa de origine - Instituția competentă să decidă promovarea funcționarului transferat)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Aurora Mora Carrasco și alții (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: O. Caisou-Rousseau și J. F. de Wachter, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziilor de a nu îi promova pe reclamanți în cadrul exercițiului de promovare 2009

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Parlamentul European suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de reclamanți.

____________

1 - JO C 63, 26.2.2011, p. 35.