Language of document : ECLI:EU:F:2011:96

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. birželio 28 d.

Byla F‑128/10

Aurora Mora Carrasco ir kt.

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant pareigų paaukštinimo procedūrai, per kurią pareigūno pareigos turėjo būti paaukštintos jo ankstesnėje institucijoje – Institucija, kompetentinga priimti sprendimą dėl perkelto pareigūno pareigų paaukštinimo“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, kuris taikomas EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo A. Mora Carrasco, C. Serrano Jimenez ir N. Görlitz prašo panaikinti Europos Parlamento sprendimą nepaaukštinti jų pareigų priskiriant atitinkamai prie AST 8, AST 5 ir AD 7 lygių vykstant 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrai.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Europos Parlamentas padengia savo ir ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas – Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant pareigų paaukštinimo procedūrai – Ankstesnės institucijos kompetencija priimti sprendimą dėl pareigų paaukštinimo

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio reikalavimus, kai pareigūno pareigos gali būti paaukštintos metais, kuriais jis perkeltas, ankstesnės institucijos Paskyrimų tarnyba yra kompetentinga priimti sprendimą dėl jo pareigų paaukštinimo.

Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnyje nustatyta, kad pareigos paaukštinamos palyginus pareigūnų, kurių pareigos gali būti paaukštintos, nuopelnus ir kad Paskyrimų tarnyba, lygindama nuopelnus, pirmiausia atsižvelgia į ataskaitas apie pareigūnus.

Paskyrimų tarnyba, spręsdama, ar pareigūno pareigos turi būti paaukštintos atgaline data N metų sausio 1 d. (ir net apskritai N metais), praktiškai gali tik palyginti pareigūnų nuopelnus praeityje, t. y. N‑1 metais (ir atsižvelgti į šių pareigūnų veiklos vertinimo ataskaitas N‑1 ir ankstesniais metais). Šiuo atžvilgiu iš tiesų būtina palyginti perkeltų pareigūnų ir pareigūnų, kurie dar buvo jų kolegos paskutiniais metais prieš perkėlimą, nuopelnus, ir šį vertinimą teisėtai gali atlikt tik ankstesnė institucija.

(žr. 34, 35 ir 39 punktus)