Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.12.2012 - BW v. komissio

(Asia F-2/11)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palvelukseen ottaminen - Koeajalla oleva virkamies - Vakinaistamatta jättäminen koeajan jälkeen - Koeajalla olevan virkamiehen irtisanomista koskevan päätöksen perustelut - Puolustautumisoikeudet)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BW (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi, S. Bonté ja A. Blot, sitten asianajaja H. Soland)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Baquero Cruz ja P. Pecho, sitten J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan irtisanomista koeajan jälkeen koskevan päätöksen kumoamisvaatimus sekä vaatimus korvata kantajalle tästä päätöksestä aiheutuneet vahingot

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

BW vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 72, 5.3.2011, s. 36.