Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 december 2012 BW / Commissie

(Zaak F-2/11)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanwerving - Ambtenaar op proef - Geen vaste aanstelling na afloop van proeftijd - Motivering van besluit om ambtenaar op proef te ontslaan - Rechten van verdediging)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BW (Brussel, België) (vertegenwoordigers: L. Levi, S. Bonté en A. Blot, advocaten, vervolgens H. Soland, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Baquero Cruz en P. Pecho, gemachtigden, vervolgens J. Baquero Cruz, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker aan het einde van de proeftijd te ontslaan alsmede vergoeding van de schade die hij door dit besluit heeft geleden

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

BW draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 - PB C 72 van 5.3.2011, 36.