Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 13 december 2012 - BW mot kommissionen

(Mål F-2/11)

(Personalmål - Tjänstemän - Rekrytering - Provanställd tjänsteman - Beslut att inte ge fast anställning efter provanställningen - Motivering av beslutet att säga upp en provanställd tjänsteman - Rätten till försvar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BW (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna L. Levi, S. Bonté och A. Blot, därefter advokaten H. Soland)

Svarande: kommissionen (ombud: inledningsvis J. Baquero Cruz och P. Pecho, därefter J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden efter provanställningens slut och om ersättning för den skada som detta beslut har förorsakat sökanden.

Domslut

Talan ogillas.

BW ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 72, 05.03.2011.