Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 20. novembra spriedums – Soukup/Komisija

(lieta F-1/11) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Mutiskā pārbaudījuma novērtēšana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Zdenek Soukup (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji sākotnēji É. Boigelot un S. Woog, advokāti, vēlāk É. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji sākotnēji B. Eggers un P. Pecho, vēlāk B. Eggers)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/144/09 atlases komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju rezerves sarakstā un lēmumu iekļaut šajā sarakstā citu kandidātu, kā arī atlīdzināt ciesto morālo kaitējumu un zaudējumus Rezolutīvā daļa:prasību noraidīt; Z. Soukup sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.