Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 20 november 2012 – Soukup mot kommissionen

(Mål F-1/11)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Bedömning av det muntliga provet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Zdenek Soukup (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: inledningsvis advokaterna É. Boigelot och S. Woog, därefter advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis B. Eggers och P. Pecho, därefter B. Eggers)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av beslutet från uttagningskommittén vid det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/144/09 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande och att uppta en annan sökande i denna förteckning samt om ersättning för ideell och ekonomisk skada.

Domslut

Talan ogillas.

Zdenek Soukup ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 72, 5.3.2011, s. 36.