Language of document :

Жалба, подадена на 30 декември 2010 г. - Mora Carrasco и др./Парламент

(Дело F-128/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Aurora Mora Carrasco и др. (Люксембург, Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решенията да не бъдат повишавани в длъжност жалбоподателите в рамките на процедурата за повишаване 2009.

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията на Европейския парламент те да не бъдат повишавани в длъжност в рамките на процедурата за повишаване 2009;

да се осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________