Language of document :

Beroep ingesteld op 30 december 2010 - Mora Carrasco e.a. / Parlement

(Zaak F-128/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Aurora Mora Carrasco (Luxemburg, Luxemburg) e.a. (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2009 niet te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten van het Europees Parlement om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2009 niet te bevorderen;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten.

____________