Language of document :

Talan väckt den 30 december 2010 - Aurora Mora Carrasco m.fl. mot Europaparlamentet

(Mål F-128/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Aurora Mora Carrasco (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslut att inte befordra sökandena under befordringsförfarandet år 2009.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

Ogiltigförklara Europaparlamentets beslut att inte befordra dem under befordringsförfarandet år 2009.

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________