Language of document :

15. detsembril 2010 esitatud hagi - Bömcke versus EIP

(kohtuasi F-127/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) (esindaja: advokaat D. Lagasse)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EIP personali esindaja valimine, mille EIP valimisbüroo kuulutas välja 8. detsembril 2010.

Hageja nõuded

Tühistada EIP kogu personali esindaja valimine, mille EIP valimisbüroo kuulutas välja 8. detsembril 2010, ja EIP valimisbüroo 10. detsembri 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata kokkuleppe EIP personali esindamise kohta IV lisa artikli 17 alusel hageja poolt 9. detsembril 2010 esitatud kaebus;

mõista kohtukulud välja EIP-lt.

____________