Language of document :

Acțiune introdusă la 7 ianuarie 2011 - Descamps/Comisia

(Cauza F-2/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Eric Descamps (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de concediere a reclamantului la sfârșitul perioadei de stagiu, precum și repararea prejudiciului cauzat de această decizie

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate la 1 martie 2010 de directorul Direcției RU.B-Procese RU principale 1: Carieră din cadrul Direcției Generale Resurse Umane și Securitate, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, privind concedierea reclamantului începând cu 31 martie 2010;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei din 24 septembrie 2010 de respingere a reclamației;

în consecință, reintegrarea reclamantului în funcție în calitate de funcționar titular începând cu 1 aprilie 2010 și alocarea cuantumului remunerațiilor pe care ar fi trebuit să le primească cu titlu de funcționar titular de la această dată, inclusiv a tuturor drepturilor derivate (printre care drepturile la pensie), evaluate la o sumă stabilită provizoriu și ex aequo et bono la 39 600 de euro;

obligarea pârâtei la plata unei sume stabilite provizoriu și ex aequo et bono la 10 000 de euro, cu titlu de reparație a prejudiciului moral;

obligarea pârâtei la plata dobânzilor de întârziere la capitalul astfel datorat;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________