Language of document :

Žaloba podaná 11. februára 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-14/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Sagias, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AST/117/11 o nepripustení žalobcu na skúšky daného výberového konania z dôvodu nedostatočnej predchádzajúcej praxe, ktorá sa vyžaduje

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie EPSO/AST/117/11 o nepripustení žalobcu na skúšky výberového konania, ktoré mu bolo doručené listom z 18. apríla 2012 a následne potvrdené listom z 24. mája 2012,zrušiť rozhodnutie z 9. novembra 2012, ktorým sa zamieta sťažnosť proti rozhodnutia uvedenej komisie výberového konania,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.