Language of document :

Žaloba podaná 11. februára 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-15/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o ukončení konania o prevode žalobcových práv na dôchodok bez prevodu právNávrhy žalobcuzrušiť rozhodnutie zo 17. apríla 2012 o ukončení konaní o prevode žalobcových práv na dôchodok,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.